تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین توانست در دور اول مسابقات لیگ فوتبالیست سایز کوچک بر تیم دانشگاه فلوریدای آمریکا غلبه کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در این بازی که در سالن محل برگزاری مسابقات واقع در شهر لایپزیک آلمان برگزار شد، در نیمه نخست تیم MRL در یک بازی کاملا هجومی توانست ۹-۰ بر حریف آمریکایی خود غلبه کند. در استراحت بین دو نیمه دانشگاه آمریکا سعی در رفع نقص های خود داشت تا بتواند کمی از سنگینی این شکست را جبران کند ولی پژوهشگران ایرانی دانش خود را فراتر از این تدابیر می دانستند و نیمه دوم را همانند نیمه اول طوفانی آغاز کردند و در ثانیه های اول به گل دهم خود رسیدند. با تدبیر سرپرست تیم MRLاستراتژی بازی برای مرحله بعد تغییر پیدا کرد تا بتوانند با این تغییر خود را برای بازی های بعد آماده تر کنند. در نهایت تیم MRL با نتیجه ۱۰_۰ توانست بر تیم دانشگاه فلوریدای آمریکا یکی از تیم های مدعی این دوره از مسابقات غلبه کند و به مرحله بعد صعود شایسته ای داشته باشد.