دانشمندان درباره اینکه عالم چگونه از دوران تاریک(Dark Ages) خود خارج و به سمت روشنایی حرکت کرد به سرنخ های تازه ای دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج، مجموعه ای از کهکشان های تازه کشف شده این واقعیت را برای دانشمندان روشن می کند که عالم در مراحل اولیه پیدایش چگونه از دوران تاریک خود خارج شده است.

دانشمندان عقیده دارند که به احتمال فراوان خانواده ای از کهکشان ها نقش مهمی را در این دگرگونی ایجاد کرده اند و آن زمانی بوده که نور نمی توانسته راهی برای نفوذ به عالم شفاف پیدا کند.

فیزیک اخترشناسی از دانشگاه لنکستر بریتانیا درخصوص این کشف مهم اعلام کرد: احتمالا باید ستارگان و سیاه چاله های موجود در ابتدایی ترین و روشن ترین کهکشان ها آن چنان نور ماورای بنفشی را فوران کرده باشند که به سرعت اتم های هیدروژن موجود در عالم اطراف خود را از هم تفکیک کرده باشد.

این صحبت های دیوید سابرل است که هدایت تیمی بین المللی از دانشمندان را در پروژه یافتن شماری از ابتدایی ترین کهکشان های عالم بر عهده دارد. آنها از تلسکوپ هایKeckوSubaruدر هاوایی و تلسکوپVery Large Telescopeمستقر در شیلی برای این منظور استفاده می کنند. نتایجی که از این مطالعه به دست آمده اخیرا در نشست اخترشناسی ملی انگلیس در اختیار جامعه اخترشناسی دنیا قرار گرفته است.

این اخترشناس در سال ۲۰۱۵ هدایت تیمی از اخترشناسان دیگر را بر عهده داشت که موفق به کشف دو کهکشان به نام هایCR۷وMASOSAشدند. به باور آنها این کهکشان ها دربرگیرنده نخستین نسل ستارگان هستند.