غول های فناوری دنیا برای هدف مقابله با تروریسم از الگوریتم های مخصوصی استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، همزمان با افزایش حملات تروریستی در مناطق مختلف جهان، فیس بوک و گوگل تلاش هایی را برای مقابله با ویدئوهای مرتبط با گروه های تروریستی آغاز کرده اند. آنها این کار را با استفاده از الگوریتم های مخصوصی انجام می دهند.

در ماه های اخیر انتقادات زیادی علیه غول های فناوری مستقر در قلب فناوری آمریکا؛ یعنی سیلیکن ولی مطرح شده مبنی بر آنکه اقدامات کافی برای مقابله با(گسترش) تروریسم انجام نداده اند. اما گزارش جدیدی منتشر شده که نشان می دهد برنامه هایی در این زمینه شروع شده است.

گفته می شود گوگل و فیس بوک فرایندی را آغاز کرده اند که طی آن ویدئوهای متعلق به گروه های تروریستی را از وبسایت هایشان حذف می کنند.

اگرچه این شرکت ها رسما اعلام نکرده اند که چنین اقداماتی را آغاز کرده اند اما برخی منابع معتبر خبری ضمن تأیید این اقدامات خبر داده اند که این دو شرکت از الگوی مشابه حذف موارد ناقض کپی رایت از اینترنت استفاده می کند.