سگ های آموزش دیده به طرز عجیبی این توانایی را دارند که وضعیت بحرانی بیماران دیابتی را تشخیص دهند و اکنون دانشمندان پرده از این راز برداشته اند.

به گزارش خبرگزاری موج، سالیان طولانی است که از سگ های آموزش دیده برای تشخیص افت قند خون در صاحبان دیابتی شان استفاده می شود. در واقع این حیوانات با کارهایی نظیر پارس کردن یا خوابیدن بر روی زمین به افراد نشان می دهند که در وضعیت نامناسبی قرار داشته و در آستانه حملات ناشی از افت قند خون قرار دارند. اما اینکه سگ ها چطور می توانند چنین تشخیصی دهند برای دانشمندان جای سؤال بوده است.

اکنون دانشمندان متوجه شده اند که سگ ها با تشخیص نوعی ماده شیمیایی در تنفس انسان ها می توانند افت قند خون را تا قبل از آغاز حملات ناشی از آن تشخیص دهند و حالا قرار است حسگرهای پزشکی مبتنی بر این روند شناسایی ساخته شود.

به طور کلی سگ ها دنیا را به مراتب دقیق تر از آنچه که می بینند، بو می کشند و از این نظر قدرت انسان با سگ قابل مقایسه نیست تا جایی که گفته می شود قدرت تشخیص قند توسط سگ ها تا آن حد قوی است که می توانند یک قاشق شکر را در دو استخر بزرگ شنای المپیک تشخیص دهند!

همین توانمندی خیره کننده موجب شده تا سگ ها را به عنوان نیروهای مطمئنی در کمک رساندن به بیماران دیابتی و حتی سرطانی به کار گیرند.

دانشمندان دانشگاه کمبریج با همکاری همتایان خود در انستیتو علوم متابولیکیWellcome Trust - MRCمتوجه شده اند که سگ ها با بو کشیدن ماده شیمیایی موسوم به «ایزوپرن» در بازدم افراد می توانند افت قند خون در آنها را تشخیص دهند.

دانشمندان دریافته اند که همزمان با افت قند خون در بدن بیماران دیابتی، سطح ایزوپرن بازدم آنها افزایش می یابد.