۴ عنصر جدید جدول مندلیف سرانجام جایگاه نهایی خود را در این جدول عناصر تناوبی پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، پیش از این عناصر خانه های ۱۱۳،۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ جدول مندلیف در شرایط آزمایشگاهی تولید شده بودند و مورد تایید اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی(آیوپاک) قرار گرفته بود. در حال حاضر آیوپاک اعلام کرده که نام این ۴ عنصر جدید نهایی شده است. «نیهونیوم» عنصر شماره ۱۱۳، «موسکوویوم» عنصر شماره ۱۱۵ و دارای ۱۱۵ پروتون، «تنسین» عنصر شماره ۱۱۷ و «اوگانسون» در جایگاه شماره ۱۱۸ جدول تناوبی هستند. در واقع یک تیم مشترک آمریکایی(آزمایشگاه ملی لاورنس لیوِر مور واقع در کالیفرنیا) و روسی(انستیتوی مشترک تحقیقات هسته ای واقع در دوبنا) عناصر ۱۱۵،۱۱۷ و ۱۱۸ را ساخته‌اند و به تایید آیوپاک رسانده‌اند. همچنین عنصر ۱۱۳ هم توسط دانشمندان ژاپنی(موسسه تجامع تحقیقاتی ریکِن) ساخته شده و مورد تایید آیوپاک قرار گرفته است. نیهونیوم با علامت Nh نخستین عنصری است که توسط محققان آسیای شرقی نام‌گذاری شده و برای اولین بار، اسم آن از روی اقوام حاضر در یک منطقه انتخاب شده است. نیهون یکی از نام های ژاپنی است. عنصر شماره ۱۱۵ یعنی موسکوویوم با نماد Mc به افتخار منطقه مسکو که موسسه مشترک تحقیقات فیزیکی در آن قرار داد، نامگذاری شد. تنسین با نماد Ts که از ۱۱۷ پروتون برخوردار است، نام خود را از ایالت تنسی گرفته که مراکز مهم تحقیقاتی فیزیک دارد. تنسی میزبان مراکز تحقیقاتی عناصر سنگین از جمله آزمایشگاه ملی اوک ریج، دانشگاه تنسی و دانشگاه واندربیلت است. اوگانسون هم با نماد Og نام خود را از یوری اوگانسیان، محقق ۸۳ ساله موسسه مشترک تحقیقات اتمی روسیه گرفته که در کشف چندین عنصر سنگین کمک کرده است. این دومین باری است که یک عنصر از روی اسم یک دانشمند زنده نامگذاری می‌شود.