شرکت Blue Origin برای سومین بار توانست یک فروند راکت فضایی خود را با موفقیت از زمین جدا کرده و بار دیگر آن را به طور عمودی فرونشاند.

به گزارش خبرگزاری موج، راکتNew Shepardمتعلق به شرکت آمریکاییBlue Originروز گذشته از زمین جدا شد و با موفقیت فرود عمودی را تجربه کرد.

جف بزوس بنیانگذار این شرکت در پیام توئیتری خود این موفقیت را به علاقه مندان حوزه علوم فضایی تبریک گفت. وی در این خصوص نوشت: موتورBE - ۳راکت در حین فرود فرآیند روشن شدن بدون نقصی داشت تا فرود عمودی آن کامل باشد. این آزمایش مهم در سایت آزمایشی شرکتBlue Originواقع در تگزاس انجام شد.

گذشته از این موفقیت مهم، فرود کپسول بدون سرنشین این مأموریت با استفاده از چتر نیز با موفقیت صورت گرفت.

جف بزوس که در عین حال بنیانگذار آمازون و صاحب روزنامه واشنگتن پست نیز به شمار می آید این روزها رقیب جدی برای الون ماسک محسوب می شود که رؤیای اعزام نخستین گروه از انسانها به مریخ را در سر می پروراند.

تلاشهای دو شرکتBlue Originو اسپیس ایکس(متعلق به الون ماسک) برای بازیابی راکتها با هدف کاستن از هزینه های سرسام آور پرتابهای فضایی صورت می گیرد. در واقع آنها تلاش می کنند از راکتها همچون هواپیماها استفاده کنند که بارها می توان آنها را راهی آسمان کرد.

نخستین بار در نوامبر سال گذشته بود که بزوس موفق شد راکتی را پس از جدا شدن از زمین به طور عمودی فرونشاند.

راکتNew Shepardقابلیت رسیدن به ارتفاع ۳۳۳ هزار فوتی را دارد یعنی منطقه ای که از آن به عنوان حد فاصل زمین و فضای بیکران یاد می شود.