مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مشوق های مصوب در ارتباط با فعالیت های پژوهشی و چاپ مقالات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر فریبا یادگاری با اعلام این خبر افزود: هرگاه در مقالات چاپ شده، ۱۰ درصد رفرنسها از خود نویسنده یا سایر همکاران دانشگاه باشد، پاداش(حق التألیف) مقاله تا ۲۰ درصد افزایش می یابد و بابت هزینه انتشار مقاله در مجلات با IF بالای ۲ و به شرط چاپ شدن مقاله، از محل اعتبار پژوهشی استاد راهنما، تا سقف ۵۰ میلیون ریال به دانشجو قابل پرداخت خواهد بود. وی در مورد مقالات دانشجویی، نیز گفت: مقاله دوم بعد از موظفی تا سقف ۱۰ میلیون ریال، مقاله سوم تا سقف ۲۰ میلیون ریال و مقاله چهارم تا سقف ۳۰ میلیون ریال به خود دانشجو حق التألیف پرداخت می شود. یادگاری با اشاره به شرط پرداخت گفت: این پرداخت به این شرط است که اولا مقاله چاپ شده را تحویل معاونت تحقیقات دهد و ثانیاً وابستگی ها بر اساس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نوشته شده باشد و حقوق تیم راهنمای پایان نامه نیز کاملا حفظ شده باشد. همچنین لازم است مقاله در مجلات نمایه نوع اول یا دوم(ISI یا pubmed) چاپ شده باشد. وی افزود: به مراکز تحقیقاتی مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار اضافه برای طرح هایی اختصاص داده می شود که از بیرون از مرکز و در قالب RFP ارائه شده باشد و براساس مصوبه معاونت تحقیقات، حق التدریس برای کارگاه نیز، به اعضای هیات علمی پرداخت می شود. مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داد: این حق التدریس برای مربیان، مبلغ ۴ میلیون ریال، برای استادیاران مبلغ ۶ میلیون ریال، برای دانشیاران مبلغ ۸ میلیون ریال و مبلغ ۱۰ میلیون ریال نیز جهت استادان، تعیین شده است. وی تاکید کرد: در تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی، به دانشجویان کارشناسی ارشد، ۳۰ میلیون ریال(به شرطی که خارج از مقاله موظفی خود، یک مقاله چاپ شده با نمایه اسکوپوس ارائه دهد)، دانشجویان دکتری آموزشی و دستیاری، ۵۰ میلیون ریال(به شرطی که خارج از مقاله موظفی، یک مقاله چاپ شده با نمایه ISI ارائه دهد)، پرداخت خواهد شد. یادگاری افزود: برای دانشجویان دکتری پژوهشی نیز، ۱۰۰ میلیون ریال(به شرط آن که خارج از مقالات موظفی، یک مقاله چاپ شده با نمایه ISI و با IF حداقل یک ارائه دهد) حق التألیف مقاله به عنوان پاداش پرداخت می شود.