کاربرد تازه ای با عنوان ردیاب چشم به تلفن های همراه هوشمند افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محققانی از دانشگاه های جورجیا وMITنرم افزار جدیدی ساخته اند که تلفن های همراه هوشمند را به سیستم پیشرفته ردیاب چشم تبدیل می کند.

محققان برای تحقق این ایده به اطلاعات مختلف افراد زیادی نیاز داشته اند. از این رو حرکات چشم ۱۵۰۰ داوطلب را که از تلفن های همراه هوشمند استفاده می کنند با استفاده از اپلیکیشنی به نامGazeCaptureثبت می کنند.

محققان از اطلاعاتی که از این طریق به دست آوردند سیستم ردیاب چشمی موسوم بهiTrackerابداع کرده اند که ضریب خطای آن تنها یک سانتیمتر است.

البته آنها امیدوارند که در ادامه میزان ضریب خطای این فناوری جدید را کاهش دهند.

این نوآوری کاربردهای زیاد خواهد داشت که تشخیص بیماری های مختلف از جمله این موارد است.