مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در احکام جداگانه‌ای، معاونان طرح، توسعه و نظارت راهبردی این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد آذری جهرمی بعد از انتصاب مدیران کل ارتباطات زیرساخت شهرستان‌های استان تهران و امور هماهنگی استان‌ها، مهندسی عملیات شبکه دیتا و سوئیچ در معاونت بهره‌برداری و مدیریت شبکه، کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه در معاونت بهره‌برداری و مدیریت شبکه، امور مشتریان و واگذاری مدارات، دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری و امور اداری و توسعه منابع انسانی زیرساخت، به سراغ انتصاب معاونانش رفت. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت طی حکمی، لطف الله سبوحی را به سمت معاون طرح و توسعه و فناوری‌های نوین این شرکت منصوب کرد. در حکم جداگانه دیگری نیز، سیروس موثقی به سمت معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.