رشته‌های تحصیلی مشاغل اختصاصی شرکت پست مورد بازنگری قرار گرفت و رشته جدید «کارشناس امور پستی» به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به تصویب اساسنامه شرکت ملی پست و در راستای انجام وظایف و ماموریت های جدید این شرکت در قالب ابعاد فیزیکی، الکترونیکی و مالی و همچنین لزوم بازنگری در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و منطبق با فناوری اطلاعات، تمامی مشاغل اختصاصی شرکت پست، به استناد تبصره ۲ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، مورد بازنگری قرار گرفت. بر همین اساس رشته شغلی «کارشناس امور پستی» مورد تصویب و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت. همچنین، رشته های تحصیلی متعدد و جدیدی از جمله مدیریت کسب و کار، مهندسی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، مهندسی حمل و نقل، مهندسی کامپیوتر، مدیریت مالی و غیره به عنوان رشته های تحصیلی مورد نیاز پست مورد تایید قرار گرفت و از این پس احتساب مدرک تحصیلی کارکنان بر این اساس خواهد بود. در این راستا نحوه احتساب مدرک تحصیلی مرتبط با پست، با در نظر گرفتن آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل صورت می‌گیرد. همچنین براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدارک دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات بدون قید لفظ معادل و یا هم سطح که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و از طرفی از طریق آزمون سراسری ( سازمان سنجش آموزش کشور ) و آیین نامه‌ها و دستورالعمل مصوب مراجع ذیصلاح پذیرفته شده باشند، صرفا مورد تایید خواهد بود. در همین حال طبق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ارزش استخدامی گواهی نامه هایی که تحت عناوین «پایان دوره های آموزش عالی آزاد (دوره های کوتاه مدت DBA وMBA ، تکمیلی، تخصصی، دوره های معادل سازی شده و ... ) و «گواهی نامه نوع دوم»" که از سوی برخی از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی کشور و شرکت های آموزشی و پژوهشی صادر شده و یا شوند، اعلام شد که این مدارک از ارزش استخدامی معادل با مقطع تحصیلی خاصی در نظام آموزش عالی کشور برخوردار نیست. براساس مستندات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طور کلی مشاغل به دو دسته عمومی (پشتیبانی) و اختصاصی تقسیم می شوند و رشته های تحصیلی مطلوب از سوی این سازمان احصا شده که در پرتال توسعه سرمایه انسانی موجود است. در این راستا شرایط احراز رشته‌های شغلی کارمند امور پستی و کاردان امور پستی نیز احصا شده که به محض تایید نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراتب اعلام خواهد شد. حداقل معدل قبولی در پایان مقطع تحصیلی مشروط به عدم درج لفظ معادل و یا هم سطح در مدارک تحصیلی معتبر صادره، باید از سوی ارائه‌کنندگان کسب شود و احتساب مدرک کارکنان رسمی و پیمانی یک سال و کارکنان قراردادی دو سال پس از تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در گواهی نامه پایان مقطع تحصیلی صورت خواهد گرفت. مدارک تحصیلی ارائه شده تمامی کارکنان پست مشمول تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران (فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان) به جهت تکریم و حفظ منزلت ایثارگران معزز ، بدون در نظر گرفتن تامل زمانی به محض ارائه مدرک قابل احتساب است و سایر ضوابط آیین نامه اجرایی قوانین مربوطه ایثارگران همچون گذشته قابل اجرا خواهد بود.