رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعلام شناسایی ۲۵۰۰ خدمت دولت برای دولت الکترونیک از تکمیل ارائه خدمت رسانی تا پایان سال ۹۹ خبر داد.

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار موج در ارتباط با نقش سازمان امور اداری و استخدامی در تکمیل پروژه دولت الکترونیک اظهار کرد: در بخش استقرار دولت الکترونیک غیر از دستگاه های مختلف که باید خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند، دو دستگاه وظیفه راهبردی دارند که یکی از آن ها سازمان اداره اموراستخدامی است.

وی همچنین افزود: سازمان اداره امور استخدامی وظیفه دارد خدمات و فرایند ارائه خدمات دستگاه ها را شناسایی کند و به آن ها ابلاغ کند، که در حال حاضر ۲۵۰۰ خدمت شناسایی شده است.

معاون رییس جمهور از تلاش دولت در جهت تکمیل سریع این پروژه خبرداد و بیان کرد: در حال حاضر کارگروهی را دولت با مدیریت معاون اول رییس جمهور تشکیل داده تا پروژه های الویت دار که منجر به کاهش هزینه در حوزه دولت الکترونیک می شوند را شناسایی و به دستگاه مربوطه ابلاغ شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان خبرداد: امروز نزدیک به ۸۰۰ خدمت در بستر دولت الکترونیک آماده خدمت رسانی به مردم است و تلاش می کنیم تا پروژوه دولت الکترونیک تا پایان سال ۹۹ تکمیل شود تا شاهد خدمت رسانی کامل به مردم در بستر دولت الکترونیک باشیم.