با اختراع یک نوع هوش مصنوعی، سرطان و بیماری های پوستی به راحتی قابل شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سی ان ان، با ساخت یک سیستم جدید از هوش مصنوعی توسط محققان سه کشور آمریکا آلمان و فرانسه موفق به تشخیص ضایعات خطرناک پوستی پس از بررسی ۱۰۰ هزار تصویر شده اند.

این درحالی است که عملکرد رایانه در ایجاد تمایز میان ملانوماهای بدخیم و خال های بی ضرر، سریع تر و دقیق تر از  ۵۸ متخصص پوست از ۱۷ کشور دنیا است. در این آزمایش  نرخ صحت تشخیص متخصصان پوست ۸۶.۶ درصد و ماشین هوش مصنوعی ۹۵ درصد بود.

همچنین باید توجه داشت که این سیستم در مقایسه با متخصصانی به کار گرفته شد که حداقل ۵ سال تجربه داشتند.

به گفته محققان، هوش مصنوعی ابزاری کارآمد برای تشخیص سریع تر و آسان تر سرطان پوست است و به پزشکان کمک می کند تا قبل از گسترش سرطان، آن را با جراحی حذف کنند. البته ممکن نیست یک ماشین بتواند به طور کامل جایگزین پزشک شود.