افراد سودجو در قالب تماس های تلفنی و پیامکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، مخابرات منطقه تهران نسبت به پیامک های ارسالی و تماس تلفنی توسط کلاهبرداران با مضمون برنده شدن و یا پرداخت به موقع قبوض مخابراتی و همچنین درخواست مراجعه به دستگاه عابر بانک، هشدار داد.

این شرکت اعلام کرد که به تازگی مشاهده شده افراد سود جو و کلاهبرداران تحت عناوین و مناسب های مختلف با ارسال پیامک و یا تماس تلفنی با مضمون برنده شدن در قرعه کشی یا اهداء جایزه خوش حسابی طرح های مخابراتی و درخواست مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک ها، نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می کنند.

مخابرات منطقه تهران از مردم خواست به منظور اطمینان و قبل از هر گونه اقدام در خصوص موارد فوق با شماره (۲۰۲۱) واحد ارتباط مردمی مخابرات تماس بگیرند.