تحقیقات نشان می دهد گونه ای از ماهی ها توانایی حیرت انگیزی در تشخیص صورت انسان ها دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان دریافته اند گونه ای از ماهی های مناطق حاره ای توانایی حیرت انگیزی در تمایز قایل شدن میان چهره انسان های مختلف دارند. این نخستین بار است که چنین توانمندی در نزد ماهی ها کشف می شود.

این تحقیقات توسط تیمی از محققان دانشگاه آکسفورد بریتانیا و کوینزلند استرالیا انجام شده است. آنها دریافته اند که گونه ای ماهی موسوم بهarcherfishتوانایی چشمگیری در یادگیری و تشخیص چهره ها دارد. نکته حیرت انگیزتر این است که چنین تشخیصی با ضریب دقت بالایی انجام می شود.

محققان این نوع ماهی را در زمره خاص ترین گونه آبزیان قرار می دهند؛ زیرا نحوه شکار کردن آن نیز در نوع خود جالب توجه است. این ماهی با پرتاب آب از دهان خود به سمت حشراتی که در نزدیکی سطح آب پرواز می کنند آنها را شکار می کند.

محققان به این نتیجه رسیده اند که توانایی تشخیص چهره های انسانی توسط این نوع ماهی به قابلیت های تشخیص بصری چشمگیری نیاز دارد و به همین دلیل این گونه ماهی ها در زمره متفاوت ترین آبزیان قرار می گیرد.

جزئیات بیشتر این یافته جالب توجه در ژورنال تخصصیScientific Reportsمنتشر شده است.

محققانی از دانشگاه آکسفورد در تشریح این توانمندی قابل توجه به این واقعیت اشاره می کنند که چهره انسان ها در موارد زیادی دارای اشتراک متعددی است و اینکه این گونه ماهی ها می تواند آنها را از هم تشخیص دهد در نوع خود خیره کننده است.