به تازگی چاقویی ساخته شده که با امواج اولتراسونیک مواد حجیم را می برد.

به گزارش خبرگزاری موج، شرکت Mecs Tech چاقویی ساخته که با استفاده از امواج اولتراسونیک لرزش های میکروسکوپی ایجاد می کند. به این ترتیب فرایند بریدن مواد حجیم  آسان تر می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج