محققان دانشگاهی سطوح دینامیکی ساخته اند که به میز ساده جان می بخشند.

به گزارش خبرگزاری موج،  محققان دانشگاه MIT یک تداخل دیجیتالی ساخته اند که تغییر شکل می دهد. در حقیقت آنها سطوح دینامیکی ساخته اند که به یک میز ساده جان می بخشند.

این تداخل دیجیتالی TRANSFORMنام گرفته است. چنین سطحی برای مقاصد مختلف تغییر شکل می دهد. به عبارت دیگر ارگونومی سطح را تغییر می دهد. این سطح  از اشیای مختلف پشتیبانی می کند و آنها را حرکت می دهد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج