به زودی در انگلیس افراد می توانند با فناوری شناسایی صورت سه بعدی سوار قطار و مترو شوند.

به گزارش خبرگزاری موج،  یک سیستم شناسایی  صورت سه بعدی به زودی برای استفاده از قطار و مترو در انگلیس به کار گرفته می شود. Bristol Robotics Lab این فناوری را ساخته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج