شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک در مهر۹۶ تعداد هزار و ۴۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک، ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در مهرماه ۹۶ تعداد ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها در ۲۶ مهر، با بزرگی ۵.۲، حوالی انار واقع در استان کرمان رخ داده است.

۹ عدد از زمین‌لرزه‌ها دارای بزرگی کوچکتر از ۱، تعداد ۵۳۰ عدد از زمین‌لرزه‌ها دارای بزرگی بین ۱ و ۲، تعداد ۴۰۶ عدد دارای بزرگی بین ۲ و ۳، تعداد ۸۵ زمین‌لرزه دارای بزرگی بین ۳ و ۴ و تعداد ۱۰ زمین‌لرزه دارای بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بوده‌اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج