قائم مقام شرکت مخابرات با اشاره به جایگاه حوزه فناوری اطلاعات در برنامه ششم اظهار کرد: ICT در این برنامه دیگر پیوست امنیتی ندارد، بلکه اتفاقا خودش عامل ایجاد امنیت است، همچنین در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج، برات قنبری - قائم مقام شرکت مخابرات - با شرکت در کارگاهی تخصصی با موضوع افزایش ۲.۵ برابری بازار ICT در برنامه ششم اظهار کرد: در این برنامه بحث اقتصاد را هم خواهیم داشت. همچنین باید یک شبکه پوششی قدرتمند را داشته باشیم تا نوسازی و گذر به شبکه‌های جدید اتفاق بیافتد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات با بیان اینکه در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم، گفت: در این برنامه حجم بازار به بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داشت، چرا که در برنامه پنجم به این نتیجه رسیدیم که این حوزه قابلیت رشد ۲.۵ برابری را در برنامه بعد خواهد داشت. در حوزه فناوری اطلاعات و پست هم ظرفیت رشد ۵ و ۶ برابری وجود دارد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج