راه‌اندازی تکنیک پیشرفته HLA می‌تواند نقش مؤثری در درمان بیماران موثر پیوند مغز استخوان که امکان یافتن دهنده مناسب را از روش‌های دیگر نداشته‌اند، ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، راه‌اندازی تکنیک پیشرفته توانایی تعیین HLA رویان‌ها (جنین‌ها) قبل از لانه‌گزینی، به صورت دقیق و مطابق با HLA والدین‌ آنها در سال 95، در پروژه‌ای که به صورت مشترک بین یک موسسه پزشکی و پژوهشگاه ابن سینا انجام گرفت، امکان‌سنجی تعیینHLA  با استفاده از تکنیک NGSدر جنین‌های سه تا چهار روزه را برای نخستین بار در دنیا مورد آزمایش قرار داد تا توانایی این تکنیک در تعیینHLA جنین‌ها قبل از لانه‌گزینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

راه‌اندازی این تکنیک پیشرفته می‌تواند نقش موثری در درمان بیماران موثر پیوند مغز استخوان که امکان‌یافتن دهنده مناسب را از روش‌های دیگر نداشته‌اند، ایفا کند.

از طرفی تمام مراحل این فناوری پیشرفته که شامل درمان کمک باروری، بیوپسی از جنین‌ها، تکثیر تمامی ژنومی تک‌سلول، انجام مراحل مختلف ان‌.جی‌.اس از تهیه کتابخانه تا تعیین توالی و نهایتا آنالیز داده‌ها و تعیین ‌HLA در داخل کشور راه‌اندازی و بهینه شده‌اند، این فرصت را برای خانواده‌ها و نظام سلامت فراهم می‌کند تا بدون نیاز به ارسال نمونه یا داده‌های بیماران ایرانی به خارج از کشور از مجموعه فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج