شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همراه اول در طرح اعتباردهی به مشترکان دایمی، سقف میان دوره برخی از این مشترکان را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری موج، روز سه شنبه اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در طرح اعتبار دهی، سقف قطع میاندوره برخی از مشترکان دایمی بر اساس ارزش شماره تلفن همراه، میزان خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت زمان حضور در همراه اول، افزایش یافته و پیامک اطلاع رسانی آن از طریق سرشماره ۹۸۱۰ + برای آنها ارسال شده است. در ادامه گزارش آمده است، تا قبل از اجرای این طرح، این دسته از مشترکان فقط بر اساس میزان ودیعه شان مشمول دریافت پیامک اخطار و در نهایت قطع یک طرفه میان دوره می شدند که باعثتکدر خاطر شده بود. پس از اجرای طرح، سقف قطع میان دوره این گروه از مشترکان از ۲۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال افزوده شده و به سقف اعتبار ودیعه آنها اضافه شده، به عبارت دیگر افزایش سقف قطع میان دوره به ازای هر مشترک متفاوت و منحصر بفرد است. مزایای این طرح برای مشترکان دایمی که از سرویس رومینگ بین الملل استفاده می کنند بیشتر است؛ زیرا به طور عمده این دسته از مشترکان به علت مسافرت به خارج از کشور، با قطع میان دوره مواجه می شدند. این طرح به صورت مرحله ای برای سایر مشترکان دایمی اجرا خواهد شد و مشمولان طرح از طریق پیامک از میزان افزایش اعتبار خود مطلع خواهند شد. اطلاع رسانی به مشترکان مشمول این طرح از طریق ارسال پیامک از سرشماره ۹۸۱۰ + انجام می شود. مشترک در صورت تمایل نداشتن به برخورداری از این امتیاز ویژه می توانند عدد ۱۱۷ را به سرشماره ۹۸۱۰ + ارسال و یا کد # ۱۱۷*۱۰* را شماره گیری کنند.