محققان موسسه پزشکی ویک فارست در کارولینای شمالی برای اولین بار موفق شدند عملکرد قلب، ریه ها و کبد را در محیط آزمایشگاهی و در قالب مدلی بسیار کوچک و یکپارچه با موفقیت شبیه سازی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از نیواطلس، آنان همچنین از یک مایع غنی شده با ارزش تغذیه ای بالا به جای خون استفاده کرده و آن را در اندام های شبیه سازی شده بدن به گردش درآوردند.

مهم ترین مزیت این دستاورد بی سابقه علمی تسهیل آزمایش تاثیر داروهای جدید بر بدن انسان است. در حال حاضر برای این کار ابتدا از حیوانات آزمایشگاهی استفاده شده و سپس از مدل های مصنوعی استفاده می شود. اما این نتایج چندان قطعی و اطمینان آور نیست و لذا نمی توان آنها را به بدن انسان تعمیم داد.

تا به حال از اندام انسانی رشد داده شده در آزمایشگاه بدین منظور استفاده شده، اما این روش قادر به نمایش تاثیر داروها بر دیگر اجزای مهم بدن انسان نیست. حال محققان موسسه پزشکی ویک فارست در کارولینای شمالی تمامی ارگان های مهم بدن را در قالب یک سیستم یکپارچه شبیه سازی کرده و برای اولین بار بدن انسان را با جزییات فراوان بازسازی کرده اند.

محققان مغز، کلیه و قلب انسان را به صورت آزمایشگاهی پرورش داده اند و با کاشت سلول های ارگان های مختلف بر روی تراشه های پیشرفته توانسته اند کارکرد آنها را تقلید کنند. در این روش که ارگان های بدن بر روی تراشه ها یا organs-on-chips نامیده می شود، می توان کارآیی و تاثیرگذاری داروهای مختلف را به سادگی بررسی کرد و تاثیر بیماری های مختلف یا سیگار کشیدن و غیره بر روی کل اندام بدن را بهتر بررسی کرد.

از این سیستم تابه حال برای بررسی تاثیر برخی داروهای ضد سرطان و همین طور خطرات سیگار برای کل بدن استفاده شده است.