مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) جزئیات فراخوان چهارم طرح های گرنت پژوهشگران فرهیخته در مهر ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در فراخوانی به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام کرده است که سامانه مدیریت پژوهش این موسسه تا ۳۰ مهرماه ۹۶ آماده ثبت طرح های پژوهشگران واجد شرایط است.

افراد واجد شرایط می توانند برای فراخوان چهارم طرح های گرنت پژوهشگران فرهیخته به سامانه (http://rms.nimad.ac.ir) مراجعه کنند.

این مهلت تمدید نخواهد شد و اطلاعات کامل در بخش گرنت های تحقیقاتی/گرنت پژوهشگران فرهیخته سامانه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) قابل دریافت است.

بر اساس شرایط جدید این گرنت، هر متقاضی در آن واحد می تواند حداکثر دو گرنت پژوهشگر فرهیخته در حال اجرا در موسسه نیماد داشته باشد. چنانچه افراد واجد شرایط یک گرنت در حال اجرا داشته باشند می توانند طرح پژوهشی جدیدی را برای دریافت گرنت دوم ارائه کنند.

گرنت پژوهشگران فرهیخته به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت در کشور که براساس بانک اطلاعاتی Scopus دارای H-Index برابر با ۱۵ و بالاتر هستند، اجرا می‌شود.

شرایط این گرنت برای فراخوان مهرماه سال ۱۳۹۶ نیز اعلام شده است.

پژوهشگر باید عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و طبق فهرست سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی وزارت متبوع دارای H-Index برابر با ۱۵ و یا بالاتر بر اساس بانک اطلاعاتی Scopus باشد.

اعتبار گرنت حداکثر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال (۲۵ میلیون تومان) است. در هر فراخوان، فقط یک گرنت به هر فرد واجد شرایط اعطا می‌شود. مدت زمان انجام طرح حداکثر دو سال از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.

گرنت مذکور جهت اجرای یک طرح یا پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشجو که پایان‌نامه وی نباشد، تخصیص خواهد یافت. مقاله حاصل از گرنت، بایستی در یکی از مجلات با ضریب تاثیر (Impact Factor) برابر و یا بیشتر از ۱ منتشر شود. زمان انتشار مقاله، بایستی حداکثر ۳ سال پس از اعلام تصویب طرح باشد. نام دانشجو به عنوان نویسنده اول مقاله درج شود.

در پایان طرح، از دانشجو در مورد فراگیری پژوهشی ایشان در طول انجام طرح، نظرسنجی خواهد شد.

پس از تصویب طرح و عقد قرارداد، ۴۰ درصد به صورت پیش پرداخت و ۶۰ درصد مابقی در یک یا دو نوبت (یک نوبت می‌تواند پس از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کار و نوبت بعدی پس از ارسال گزارش نهایی باشد یا صرفا در یک نوبت و بعد از ارسال گزارش نهایی) به پژوهشگر فرهیخته پرداخت خواهد شد.

بدیهی است طرح ارایه شده نباید قبلا اجرا شده باشد و در گزارش نهایی و نیز مقاله منتج از طرح می‌بایست نام و شماره گرنت مندرج در قرارداد ذکر شود. عنوان طرح مذکور پس از تصویب و خلاصه آن پس از ارایه گزارش نهایی در وب‌سایت مؤسسه نیماد ارایه خواهد شد. هر متقاضی در آن واحد می‌تواند حداکثر دو گرنت پژوهشگر فرهیخته در حال اجرا داشته باشد. مشخصات طرح می‌بایست به زبان انگلیسی (خلاصه) ارائه شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج