رییس جهاد دانشگاهی گفت : عناصر مهم پیشرفت شامل توسعه فرهنگی برای آماده سازی زیرساخت های فکری پیشرفت، توسعه آموزش های تخصصی و مهارت محور برای تربیت نیروی انسانی است.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر حمیدرضا طیبی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: هدف اصلی تشکیل جهاد دانشگاهی در سال ۵۹ الگوسازی توان کشور و رسیدن به پیشرفت پایدار بود.

رییس جهاد دانشگاهی افزود: عناصر مهم پیشرفت شامل توسعه فرهنگی برای آماده سازی زیرساخت های فکری پیشرفت، توسعه آموزش های تخصصی و مهارت محور برای تربیت نیروی انسانی، توسعه علمی و فناوری به عنوان ابزار مورد استفاده پیشرفت و رقابت پذیری و کارآفرینی و تجاری سازی برای تبدیل علم به ثروت است.

وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی توانسته در این حوزه الگوسازی های خوبی انجام دهد و علاوه بر ایجاد روحیه خودباوری و تقویت هویت ملی در بخش فرهنگی، مراکز آموزشی خوبی تاسیس کند و از طرفی در بخش توسعه فناوری توانسته در مرز علم نیز حرکت کند.

دکتر طیبی تاکید کرد: امروزه هیچ کشوری فناوری را که ابزار پیشرفت و رقابت است در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌دهد از این رو اگر صاحب فناوری نشویم اقتصاد رقابت پذیری نیز نخواهیم داشت.

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه اشتغال فراگیر وزارت کار، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی تمام توان فرهنگی، علم و فناوری، آموزشی و کارآفرینی خود را با گستره جغرافیایی سراسر کشور در خدمت ابن برنامه قرار خواهد داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج