دستورالعمل پیاده سازی خدمات الکترونیکی بین دستگاه های دولتی و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دهمین جلسه خود با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد و دارایی، دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، این دستورالعمل را تصویب کرد. بر اساس دستورالعمل پیاده سازی خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ثبت اسناد کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، موظف شدند برای ارائه شناسنامه خدمات در درگاه خدمات دولت هوشمند و تدوین برنامه الکترونیکی خدمات، شناسنامه خدمات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند. در این جلسه گزارش عملکرد سازمان فناوری اطلاعات در زیرساخت های توسعه دولت الکترونیک، طرح درگاه الکترونیکی دولت هوشمند، گذرگاه ملی خدمات دولت و گزارش وضعیت امنیتی و ایمنی درگاه های دولتی ارائه شد.