دانشمندان موفق به ارائه تکنیکی برای تولید مدارهای ژنی زنده با قابلیت انجام محاسبات پیچیده شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، چنین محاسباتی برای دریافت و پردازش سیگنال های بیولوژیکی حیاتی محسوب می شوند. روش های فعلی محاسبات در طبیعت به صورت آنالوگ یا دیجیتال هستند.

محاسبات آنالوگی معمولا زمانی روی می دهد که چشم ها با شرایط نوری مشخصی تنظیم می شوند. در نقطه مقابل محاسبات دیجیتالی شامل تصمیمات دوتایی یا فرآیندهای روشن و خاموش می شود. برای درک بهتر این موضوع می توان به توانایی سلول در ورود به فرآیند مرگ اشاره کرد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاهMITدست به ابتکارعمل مهمی زده و با تلفیق این دو مورد، مدار ژنی جدیدی ساخته اند که عملکرد به مراتب بهتری در انجام محاسبات دارد. در واقع این مدار ژنی می تواند هر دوی این محاسبات پیچیده را انجام دهد.

اما این فرایند چگونه انجام می شود؟ دانشمندانMITمی گویند که چنین مداری مانند یک دستگاه مقایسه کننده عمل می کند به طوریکه سیگنال های آنالوگ را دریافت کرده و پس از تبدیل آنها به سیگنالهای دیجیتال به عنوان خروجی ارائه می نماید.

اکنون این پرسش مطرح می شود که چنین دستاودری چه کاربردهایی دارد؟ به باور دانشمندان در آینده می توان از مدار ژنی برای تشخیص دقیق سطوح گلوکوز خون استفاده کرد. بدین ترتیب اگر سطح گلوکوز خون بالا باشد، آنگاه سلولها اقدام به تولید انسولین می کنند.

این دانشمندان اکنون در قالب شرکتی موسوم بهSynlogicتلاش می کنند تا از این مدار برای تولید باکتری پروبیوتیکی استفاده کنند که قابلیت درمان بیماری های روده را دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج