شرکت مخابرات استان تهران ارتباط تلفنی ۱۶ هزار شماره تلفن قطع شده در حادثه انفجار لوله گاز در منطقه شهران تهران را وصل کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: ارتباط تلفنی ۱۶ هزار مشترک حادثه شهران مربوط به مراکز شهید کاظمیان، آیت الله کاشانی و شهید توکلی وصل شده است. مخابرات استان تهران، حجم عملیات و خسارت وارده بر تاسیسات و کابل های مخابراتی را بسیار گسترده عنوان و اظهار امیدوراری کرد که مشترکان قسمت های جنوبی و اصلی منطقه شهران تا رفع کامل اختلالات بوجود آمده با سعه صدر، همکاری لازم را با شرکت مخابرات استان تهران داشته باشند.