محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌تازگی دریافته‌اند تماس طولانی با آلودگی هوای خانه ناشی از سوخت‌ نفت و گازوئیل برای تولید گرما، روشنایی و پخت‌وپز، باعثافزایش مرگ‌ومیر و حمله قلبی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران این تحقیق را با همکاری انستیتو تحقیقات سرطان انگلستان و آمریکا و سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان به انجام رسانده اند. براساس این تحقیق که به تازگی در مجله circulation انجمن قلب امریکا به چاپ رسیده است، سوخت‌های تمیزتر از جمله گاز طبیعی، با مرگ‌ومیر کمتری ارتباط دارند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، نیمی از جمعیت جهان در فقر  بسر می‌برند و برای گرما، روشنایی و پخت‌وپز، از سوخت استفاده می‌کنند. محققان ایرانی با رهبری دکتر رضا ملک‌زاده از پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تماس با آلودگی خانگی ناشی از سوزاندن نفت، چوب، گازوئیل، پهن و گاز طبیعی را در یک مطالعه مشاهده‌ای در جمعیت شمال شرق ایران در استان گلستان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بررسی کردند (مطالعه کوهورت گلستان). در این مطالعه از ۵۰ هزار و ۴۵ شرکت‌کننده، ۵۸ درصد آنها خانم و سن متوسط افراد در زمان ورود به مطالعه ۵۲ سال بود. بیشتر شرکت‌کنندگان در مطالعه نژاد ترکمن داشتند (۷۴ درصد) و در مناطق روستایی زندگی می‌کردند (۸۰ درصد). شرکت‌کنندگان پرسشنامه سبک زندگی را  تکمیل کردند که در آن تماس با سوخت خانگی برای پخت‌وپز و گرما در طول زندگی مورد بررسی قرارگرفته است. فشارخون و سایر متغیرها نیز به‌طور منظم اندازه‌گیری شد. محققان دریافتند افرادی که از گازوئیل یا نفت استفاده می‌کردند ۶ درصد افزایش احتمال مرگ‌ومیر در طی ۱۰ سال داشتند. همچنین ۱۱ درصد افزایش احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی و ۱۴ درصد افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی ایسکمیک (در اثر لخته) داشتند. درحالی‌که کسانی که از گاز طبیعی استفاده می‌کردند در مقایسه با سایر منابع سوخت، ۶ درصد کاهش احتمال ابتلا به مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی داشتند. سامیت، محقق و فلوشیپ بیماری‌های قلبی عروقی در دانشگاه شیکاگو می‌گوید: می‌دانیم که محصولات تنباکو و سیگار و آلودگی هوای بیرون از منزل با مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی مرتبط است. مطالعه ما با استفاده از سابقه و مدت زمان تماس با آلودگی خانگی ناشی از سوخت نفت و گاز، برای اولین بار نشان داد که تماس با آلودگی خانگی ناشی از سوخت نیز، یک ریسک فاکتور مستقل برای افزایش بیماری‌های قلبی عروقی، مرگ ناشی از حملات قلبی و مرگ‌و میر کلی است. میتر نیز معقتد است: ازآنجاکه بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ در دنیاست مهم است که پزشکان ریسک فاکتورهای قابل‌تغییر بیماری‌های قلبی ازجمله آلودگی هوای خانه را بررسی کنند. در این صورت پزشکان می‌توانند به بیماران و جوامع کنند تا به سمت استفاده از سوخت‌های تمیزتر و کاهش مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی پیش بروند. مرحله بعد طراحی مطالعه‌ای است که بتواند ارتباط دوز - پاسخ را بین استفاده از سوخت خانگی و ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی دریابد.