با تلاش محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تاکنون 3907 سویه از گروه‌های مختلف میکروبی شامل باکتری‌ها، آرکی‌ها، کپک‌ها، مخمرها، سیانوباکترها، ریزجلبک‌ها و دیاتومه‌ها جداسازی، شناسایی و نگهداری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص گفت: گستردگی میکروارگانیسم‌ها از نظر تعداد، تنوع محیط‌های زیست و همین طور از نظر مسیرهای متابولیک بیشتر از سایر موجودات است، به همین دلیل بررسی تنوع آنها راه را برای دستیابی به سویه‌های مفید و ارزشمند صنعتی می‌گشاید.  این تنوع گسترده مرهون تنوع ژنتیکی بالای میکروارگانیسم‌ها است که به آنها قدرت زیست در اکوسیستم‌های مختلف را می‌دهد و آنها را به کارخانجات کوچک و مولد تبدیل می‌کند.

وی تصریح کرد: از این سویه‌های شناسنامه‌دار، تعداد 54 سویه بومی، حاصل تلاش پژوهشگران مرکز است که از مناطق مختلف کشور جداسازی، شناسایی و در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده‌اند که در این میان، معرفی دو خانواده جدید مخمری و باکتریایی طی دو سال گذشته به عنوان دستاوردهای چشمگیر محققان این مرکز به شمار می‌آید. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج