نتایج تحلیل روند توسعه شاخص‌های علم، نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شصت و هفتمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه که به نتایج جمع‌بندی طرح پژوهشی«تحلیل روند توسعه شاخص‌های علم، نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران و مقایسه با کشورهای منتخب» اختصاص داشت، ابتدا نتایج این جمع‌بندی کلان بر اساس آمارهای سال 1383 (2004) در نمودارهایی نمایش داده شد و سپس با توجه به شاخص‌های منتخب مورد بررسی در این جمع‌بندی مانند نسبت تعداد دانشجویان به جمعیت کل کشور، نسبت کل دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی به کل دانش‌آموختگان، نسبت تعداد پژوهشگران به نیروی کار، نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعداد مقالات، تعداد کل پتنت‌ها و...  این نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه همین شاخص‌ها بر اساس آمارهای سال 1387 (2007) و 1391 (2012) مورد تحلیل قرار گرفت و در این بخش التزام به رعایت اصول و چارچوب سیستمی به منظور نیل به اهداف در همه بخش‌ها به‌صورت به هم پیوسته، شامل "تعریف، شاخص‌گذاری، ارزیابی وضعیت، کنترل و نظارت مستمر، اصلاح مداوم مبتنی بر بازخورد" و اقدام در چارچوبی به هم پیوسته و هماهنگ، از جمله دستاوردهای مهم این طرح پژوهشی عنوان شد.

بر اساس اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن شامل لزوم تعریف (difinition) دقیق از شاخص‌های مرتبط با علم و فناوری همراه با ذکر مراجع آماری مشخص در مورد هر شاخص، طراحی الگوی مناسب و ایجاد زیرساخت و زیست‌بوم جدید در حوزه اقتصاد کشور، توجه به اهمیت نظریه‌پردازی و لزوم تشکیل گروه نظریه‌پرداز در حوزه آموزش عالی کشور ، توجه به توسعه فرهنگی به عنوان یکی از ملزومات در نظر گرفته شده جهت نیل به هدف غایی در این گزارش و اعتبارسنجی شاخص‌های ارائه شده در این گزارش با سایر گزارش‌هاست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج