دسترسی به فیلم‌های «کارگاه اصول تصویربرداری مغزی، عملکردی و ساختاری» توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در سایت مکتب‌خانه فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور ترویج علوم و فناوری‌های شناختی و امکان دسترسی به منابع یکسان برای تمامی دانشجویان کشور و همچنین استفاده از امکان حضور در کلاس‌های درس مدرسان و اساتید علوم شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی اقدام به حمایت از ضبط کلاس های درسی مرتبط با حوزه علوم شناختی کرده است.

در این راستا مجموعه کلاس‌های درسی«کارگاه اصول تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری» و نحوه طراحی و اجرای مطالعه در این حوزه در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد با طبقه بندی موضوعی، در این مکان قابل دسترس است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج