آژانس فضانوردی آمریکا تصاویر جدید و حیرت انگیزی از شب زمین را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، تصاویر جدید ناسا نقشه جدید و دیدنی از زمین را در شب نشان می دهد.

این نقشه که تحت عنوان «چراغهای شب» معروف شده به عنوان واضح ترین تصاویر از شب هنگام زمین معرفی شده است.

از روی این تصاویر دیدنی می توان الگوهای سکونت انسانها در بخشهای مختلف زمین را مورد بررسی قرار داد.

این نقشه و تصاویری که آن را تشکیل می دهد هم اکنون در صفحه نخست پایگاه اینترنتی آژانس فضانوردی ناسا در معرض دید و استفاده عموم مردم دنیا قرار گرفته است.

این تصاویر به خوبی نشان می دهند که ساکنان زمین چگونه آن را به تسخیر خود درآورده و روشن می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج