تحقیقات جدید دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد میزان فتوسنتز در جهان در طول 200 سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج از ساینس، تمام حیات روی زمین به فتوسنتز بستگی دارد اما تا کنون اندازه‌گیری میزان کلی فتوسنتز در زمین غیرممکن بوده است؛ فتوسنتز فرآیندی است که در آن گیاهان با استفاده از نور خورشید، غذا تولید می‌کنند.

بر اساس نتایج تحقیقات پیشین، برخی از فعالیت‌های انسان موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش فتوسنتز می‌شوند، اما تا کنون یک تصویر کلی از تاثیر فعالیت‌های انسان بر این فرآیند به دست نیامده است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا با اندازه‌گیری میزان سولفید کربونیل در لایه‌های مختلف برف‌های قطب شمال به این نتیجه رسیدند که میزان کلی فتوسنتز در زمین در طول 200 سال گذشته حدود 30درصد افزایش یافته است. سولفید کربونیل یکی از ترکیبات کربن است که در فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان از هوا خارج می‌شود.

مدل‌سازی‌های کامپیوتری که توسط محققان انجام شده است، علت این پدیده را افزایش تراکم دی اکسید کربن در جو، افزایش طول فصل‌ها و افزایش آلودگی نیتروژن نشان می‌دهند. در واقع افزایش فتوسنتز و رشد گیاهان باید منجر به کاهش ذخایر طبیعی دی اکسید کربن در زمین بشود، اما افزایش این ماده به دلیل فعالیت‌های انسان به اندازه‌ای بوده است که در عمل افزایش فتوسنتز تاثیر چشمگیری بر آن نداشته است.

این تحقیقات نشان می‌دهد سازوکارهای طبیعی زمین برای مقابله با افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی، کارساز نیست و اکنون سرنوشت ما در دستان خودمان است و ما باید برای جلوگیری از افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر چاره‌اندیشی کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج