کامبوج سرزمینی است تاریخی با یک تاریخ پیچیده که بسیاری از رازهایش سربه مهر مانده. همین هم باعثشده تا نظر مورخین و باستان شناسان را به خود جلب کند.

اکنون محققین به کشف بزرگی در کامبوج دست یافته اند. باستان شناسانی که در کامبوج مشغول هستند در یک گفت وگوی اختصاصی با گاردین گفتند که آن ها شهرهای باستانی را در نزدیکیمعبد آنگکور وات, یکی از مهمترین مکان های تاریخی در جنوب شرق آسیا, کشف کرده اند. کارشناسان با استفاده از تکنولوژی لیزر هوابرد و پوشش منطقه ای به وسعت ۷۳۴ مایل مربع, شهرهایی به قدمت ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ سال را آشکار کردند. برخی به قدری بزرگ و وسیع هستند که از این حیث می توانند با “پنوم پن”, پایتخت کامبوج رقابت کنند. دکتر Damian Evans, باستان شناس استرالیایی از اعضای باستان شناسان کامبوج (CALI), گفت ما تمام شهرها را از زیر جنگلی که کسی نمی دانست در زیر آن چه خبر است, بیرون کشیده ایم. این تحقیق ادامه بررسی های باستان شناسی در سال ۲۰۱۲ بود که در آن زمان به وجود سیستم ارتباط بین شهری پی برده بودند. نتیجه بررسی های انجام شده سال ۲۰۱۵ که در مجله علم باستان شناسی منتشر شد, نقشه کاملی از شهر و امپراطوری خمر را در اوج اقتدار خود در قرن دوازدهم نشان می دهد که شاید بزرگ ترین امپراطوری زمین بوده باشد. این کشفیات نه تنها اطلاعات مربوط به تاریخ این منظقه را افزایش خواهد داد, بلکه به محققین سرنخ هایی در مورد فروپاشی امپراطوری در قرن پانزدهم را هم خواهد داد. این بررسی ها تمام نظریات مربوط به انقراض امپراطوری آنگکوریان را زیر سوال برد. به گفته دکتر ایوان, پیش از این نظریه ای وجود داشت که می گفت تایی ها (مردم قدیم تایلند) به اینجا هجوم آورده اند و مردم این منطقه را به سمت جنوب فراری داده اند. اما این بررسی ها نشان داد که چنین چیزی نبوده است.