ستاد توسعه فناوری نانو در ۳۰ بهمن‌ماه جاری بیش از مبلغ 11 میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال به هزار و ۷۶۷ محقق فعال در حوزه نانو پرداخت کرده است.

بهگزارش خبرگزاری موج، ستاد توسعه فناوری نانو در ۳۰ بهمن‌ماه جاری مبلغ 11 میلیارد و 239 میلیون و  ۶۰ هزار ریال به هزار و ۷۶۷ محقق پرداخت کرده است که این پرداخت شامل دستاوردهای آئین‌نامه گام به گام تاییدشده تا آخر آبان‌ماه ۱۳۹۵، بخشی از مقالات ISIتاییدشده در خردادماه ۱۳۹۵۵، پروپوزال ارشد تاییدشده (سهم دانشجو و استاد راهنما) تاییدشده تا مردادماه سال ۱۳۹۵، پروپوزال دکتری تاییدشده (سهم دانشجو و استاد راهنما) در مردادماه سال ۱۳۹۵، حمایت از مجلات در حوزه فناوری نانو و محققان پسادکتری تاییدشده می‌شود.

موارد پرداخت شده به تفکیک در جدول زیر ارائه شده است:

AUovaXxxlOzA

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج