معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اولین نسل تلقیح مصنوعی گاوهای بومی و دو رگه با اسپرم سیمنتال در استان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهلول تکلوی از موفقیت اولین نسل تلقیح مصنوعی گاوهای بومی و دو رگه با اسپرم سیمنتال در استان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، نیاز فزاینده به فرآورده‌های دامی و نقش آن در تامین سلامت و امنیت غذایی کشور، کاهش نزولات آسمانی و محدودیت منابع موجود بویژه وضعیت پوشش گیاهی مراتع و چراگاه‌ها، پایین بودن بازده اقتصادی در سامانه پرورشی آمیخته‌های موجود و عدم سازگاری نژادهای اصیل موجود در شرایط روستایی، نیاز به نژادی که بتواند با احتیاجات غذایی و مدیریتی پائین در مناطق روستایی، حداکثر توان تولیدی خود را بروز دهد کاملاً محسوس است.

وی اضافه کرد: در همین راستا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام « سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مزین شده، معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ترویج و توسعه نژاد دومنظوره(سیمنتال) در سطح کشور کرده و معاونت بهبود تولیدات دامی استان اردبیل نیز برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم درخصوص توسعه تلقیح مصنوعی گاوهای بومی و آمیخته استان با اسپرم نژاد سیمنتال را به مرحله اجرا درآورد.

تکلوی در خصوص اهداف توسعه آنی نژاد دو منظوره در استان ادامه داد: ارتقاء کمیت و کیفیت گوشت و بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش هزینه‌های تولید و نگهداری دام، حداکثر بهره‌وری و افزایش راندمان براساس نهاده‌های تولیدی در روستا، بهبود کیفیت لاشه(قطعات، طعم، نسبت گوشت به استخوان و…)، بهبود صفات عملکردی مانند تولیدمثل و صفات شایستگی، افزایش مقدار تولید شیر و ترکیبات آن، افزایش درآمد و سود حاصل از فروش محصولات تولیدی، توسعه و فعال سازی واحدهای پرواربندی، ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از علوفه وضایعات کشاورزی و اتکا کمتر به مواد دانه‌ای از مهمترین اهدافی است که در این راستا دنبال می‌کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در خصوص عملیات توسعه انتقال و ترکیب ژنهای دو منظوره خاطرنشان کرد: منظور از عملیات توسعه‌ای انتقال و ترکیب ژنهای نژاد دومنظوره با گاوهای آمیخته هلشتاین و بومی از طریق تلقیح مصنوعی و تکثیر آنها بوده و عملیات اجرایی آن شامل تلقیح مصنوعی، نصب پلاک گوش و ثبت اطلاعات گاو ماده در سامانه مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور است.

وی تصریح کرد: نژاد سیمنتال از نظر تعداد بعد از هلشتاین دومین نژاد عمده در سطح جهان بوده و توانایی بالای آن در تطابق پذیری با محیط اطراف، به آنها اجازه داده است تا در سرتاسر جهان گسترده شود.