بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، دبیر علمی بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران و عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در مراسم افتتاحیه این سمینار گفت: توجه به کیفیت مقالات از رویکردهای این دوره از همایش است. دکتر حبیب باقری از ارسال ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: از مجموع مقالات ارسالی، حدود ۶۰۰ عنوان از سوی هیات داوران برگزیده شده است که ۲۵ مقاله به صورت سخنرانی شفاهی و بقیه در قالب پوستر ارائه خواهد شد. معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه امروز سه شنبه در افتتاحیه بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران به سابقه برگزاری اولین دوره این سمینار در سال ۱۳۶۸ به میزبانی دانشگاه شریف اشاره کرد. دکتر داوود رشتچیان با اشاره به جایگاه ایران در تولید علم شیمی دنیا اظهار کرد: ایران رتبه ۱۲ دنیا را در زمینه تولیدات علم شیمی دارا است و استادان رشته شیمی، پراستنادترین استادان کشور به شمار می آیند. وی مقوله آموزش و پژوهش و ارتباط با صنعت، بدون در نظر گرفتن علوم پایه را اشتباه دانست و خواستار توجه بیشتر دانشگاه ها به علوم پایه شد. عضو هیات رئیسه انجمن شیمی ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: باید مواظب باشیم دانشگاه های ما در نسل سوم خود گم نشوند و در زمینه تولید علم، همچنان به خوبی به وظایف خود عمل کنند. دکتر عباس افخمی از تصمیم انجمن شیمی ایران به منظور تدوین کتاب شیمی تجزیه ایران خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است یک روز را در تقویم رسمی کشور به نام شیمی تجزیه ایران به ثبت برسانیم. بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران تا روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ادامه دارد.