مرکز تحقیق و توسعه نسل پنجم ارتباطات موبایل(۵G) در پی همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با همکاری و پشتیبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور برپایی یک پلتفرم نمونه برای خدمات نسل پنج ارتباطات موبایل، مرکز تحقیق و توسعه پژوهشگاه ارتباطات نسل پنجم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاسیس می‌شود. بر این اساس برنامه اجرایی توسعه و پیاده سازی این سیستم طی سه ماه اعلام و شروع به اجرا می شود. این توافق در پی حضور محمود واعظی در استان اصفهان، بین وی و دکتر زرگرپور استاندار اصفهان انجام پذیرفت و طبق آن این طرح با همکاری و پشتیبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتور همراه اول، شرکت مخابرات ایران و با محوریت شرکت مخابرات اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عملیاتی خواهد شد. مدیریت مرکز تحقیق و توسعه پژوهشگاه ارتباطات نسل پنجم، به پیشنهاد هیات اجرایی و با تایید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین خواهد شد.