دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی کشور با بیان اینکه کمیته اخلاق در پژوهش اعتباربخشی شده است، گفت: بر اساس تلاش هایی که صورت گرفته قرار است تا وضعیت ساختار و عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت برسد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر احسان شمسی روز چهارشنبه در افتتاحیه همایش توانمندسازی کمیته‌های اخلاق در پژوهش زیست پزشکی کشور در اراک، اظهار کرد: اخلاق حرفه‌ای و تحول آموزش پزشکی از ارکان زیربنایی سلامت است و اخلاق در حوزه‌های پژوهش پزشکی و سیاست‌گذاری سلامت از اصول محوری است که باید با حساسیت لحاظ شده و ارتقا یابد.

وی گفت: این همایش برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود. بعد از شکل گیری کمیته اخلاق پزشکی، نمایندگان جامعه سلامت در این کمیته شرکت می‌کنند و این مهم نشان دهنده رشد مثبت و مطلوب در این عرصه است.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی کشور گفت: حوزه سلامت در دولت تدبیر و امید از بخش‌های اولویت دار هدف‌گذاری شده است و راهبردهای این حوزه با رعایت موازین اخلاقی تنیدگی زیادی دارد.

دکتر شمسی اضافه کرد: بسیاری از هزینه های پرداختی بیماران با اجرای برنامه تحول سلامت کاهش پیدا کرده و نگرش کلان به راهبردهای حوزه سلامت در دولت یازدهم به گونه‌ای بوده که حقوق مالی، رفتاری و انسانی در کنار خدمات کیفی برای بیماران لحاظ شده و عاملی برای ارتقاء میزان رضایتمندی شده است.

وی اخلاق پزشکی را موجب هم‌افزایی در پرداختن به مسائل اخلاقی این حوزه دانست و افزود: در کنار نشست های اصلی، کارگاه‌ها و برنامه های متنوع دیگری به همت معاونت تحقیقات و فناوری اجرا می شود.

مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی ایران گفت: هدف از برگزاری این نشست توانمندسازی اعضای کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های دانشگاهی علوم پزشکی کشور است.

دکتر شمسی با بیان اینکه کمیته اخلاق در پژوهش در واقع اعتباربخشی شده است، یادآور شد: بر اساس تلاشهایی که صورت گرفته قرار است تا وضعیت ساختار و عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت برسد.

دبیر کمیته اخلاق پزشکی علوم پزشکی اراک نیز گفت: ۴۰ شرکت کنندگان در این همایش باکسب ۱۴ ساعت کارگاه تئوری و ۱۰ ساعت کارگاه عملی، گواهینامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت علوم پزشکی دریافت می‌کنند.

مجید طاهری عنوان کرد: شرایط پژوهش‌های زیست پزشکی در ایران، وضعیت سلامت در ایران، روش تحقیق در علوم پزشکی ۱و ۲، نحوه بررسی مطالعات پژوهشی در کمیته های اخلاق، رضایت آگاهانه در پژوهش، محرمانه بودن و حریم خصوصی در پژوهش، کدهای عمومی اخلاق در پژوهش از سرفصل های آموزشی کارگاه‌ها در این همایش است.

وی توضیح داد: اراک به عنوان الگوی استفاده از بهترین گزینه برای نمایندگان جامعه در استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد انتخاب شد و وزارت بهداشت آن را به عنوان الگوی کشوری معرفی کرده است.

این همایش کشوری به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.