نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که فوران های بزرگ شعله های خورشید با کاهش پوشش ابری زمین ارتباط دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اینترنتی فیز دات او آر جی، گروهی از دانشمندان موسسه ملی فضا در دانشگاه فنی دانمارک در مطالعه ای براساس ۲۵ سال مشاهدات ماهواره ای، فوران های بزرگ شعله های خورشیدی را با تغییرات در پوشش ابری زمین مرتبط دانستند. این که فوران شعله های خورشیدی از اتمسفر زمین در برابر اشعه های کیهانی محافظت می کند، ثابت شده است؛ اما این مطالعه جدید که در مجله Geophysical Research: Space Physics منتشر شد، در عین حال از روند کاهش پوشش ابری جهان حکایت دارد، ایده ای که دال بر نقش و اهمیت اشعه های کیهانی برای تشکیل ابر است. براساس یافته محققان دانمارکی، فوران شعله های خورشیدی عامل کاهش حدود دو درصدی ابرهای زمین و در نتیجه حذف حدود یک میلیارد تن آب مایع از اتمسفر است. از آنجا که مشخص شده است ابرها در یک بازه زمانی طولانی تر بر دمای جهان تاثیر می گذارند، پژوهش حاضر نشان دهنده یک گام مهم در شناخت ابرها و تنوع آب و هوایی است.