مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این شبکه با برگزاری کنگره های آموزشی تخصصی، دانش و توانمندی کارشناسان و متخصصان آزمایشگاهی کشور را ارتقا می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد افزود: بر این اساس اعضای شبکه در برنامه ای بلندمدت با حضور در آزمایشگاه های مختلف عضو شبکه، ماهی یک بار در دوره های دو روزه یک مبحث تخصصی را آموزش می بینند. جزییات این دوره ها توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی تدوین شده است و برگزاری بیش از ۲۰ دوره در موضوعات مختلف آموزشی تا پایان سال جاری در دستورکار قرار دارد. اسدی فرد با اشاره به عضویت قطعی بیش از ۲۵۰ مرکز آزمایشگاهی در این شبکه آزمایشگاهی گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ درخواست عضویت به شبکه آزمایشگاهی ارائه شده است که با رد ۲۰۰ درخواست، تعداد ۹۵ آزمایشگاه نیز در مرحله عضویت آزمایشی قرار دارد و درخواست حدود ۷۰ آزمایشگاه توسط کارشناسان شبکه در حال بررسی است. وی با بیان اینکه بازدهی بهتر خدماتی و تجهیزاتی آزمایشگاهی های کشور در گرو همکاری کارشناسان آزمایشگاه های عضو است، افزود: این تعامل و همکاری در قالب کارگروه های تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی صورت می گیرد و شبکه اجتماعی تخصصی شبکه آزمایشگاهی که همین کارگروه ها را به صورت مجازی ایجاد کرده، در راستای تعامل اعضای کارگروه زمینه تبادل تجربیات در فضای مجازی را به صورت شبانه روزی و مستمر فراهم ساخته است. اسدی فرد با اشاره به رشد قابل توجه خدمات ارائه شده در کارگروه های تخصصی این شبکه آزمایشگاهی افزود: کارگروه های تخصصی با نیازسنجی کارشناسان، افراد دارای توانمندی بیشتر را شناسایی و از آنان در راستای ارتقای توانمندی دیگر اعضا استفاده می کند؛ همچنین امکان حضور افراد فعال و توانمند آزمایشگاه های غیرعضو نیز در این کارگروه های تخصصی فراهم شده است.