محققان اروپایی با انجام آزمایش بر روی مغز سگ ها به قدرت بالای آنها در درک کلمات و احساس نهفته در آن پی بردند.

به گزارش خبرگزاری موج، گروهی از محققان مجارستانی با قرار دادن سگ ها در دستگاه ام آر آی و بررسی سطح فعالیت مغزی آنها متوجه شدند که این حیوانات از قدرت قابل توجهی برای تشخیص کلمات و احساسات موجود در لحن صدای انسان دارند. همچنین سگ ها می توانند کلمات و لحن صدا که نشان دهنده تحسین آنها است را تشخیص دهند. محققان مجارستانی بر این باورند که سگ ها به نوعی قادر به تشخیص معنی کلمات و لحن موجود در آنها هستند. در راستای این آزمایش، محققان با به کارگیری یک سری از کلمات مثبت و منفی شروع به ثبت فعالیت مغزی آنها کردند و بر اساس داده های به دست آمده به این موضوع پی بردند. سمت چپ مغز انسان مسوول تشخیص معنی کلمات شفاهی است که این امر برای سگ ها هم صدق می کند. در واقع مغز سگ ها می تواند لحن صدا و معنی کلمات را تشخیص دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سگ ها می توانند کلمات تحسین برانگیز و همچنین کلماتی را که به گونه ای خنثی تلقی می شوند درک کنند.