مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده را به دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی، موسسه های پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،از وزارت علوم، بر اساس دستورالعمل ابلاغی دکتر محسن شریفی، هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی می تواند در هر یک از گروه های علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر، پزشکی، فنی و مهندسی و علوم پایه که در آن زمینه، دانشکده و یا پژوهشکده دارد، یک نفر عضو هیات علمی را به عنوان پژوهشگر برگزیده به وزارت علوم معرفی کند. پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری نیز می توانند حداکثر یک نفر را از میان واجدان شرایط به عنوان فناور برگزیده به ستاد جشنواره معرفی کنند. طبق ضوابط این دستورالعمل اجرایی، دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری لازم است پژوهشگر و فناور برگزیده را از طریق هیات ممیزه، شورای پژوهشی یا هیات داوری که به ریاست معاون پژوهش و فناوری آنها تشکیل شده است معرفی کنند و مبنای محاسبه امتیازات نیز، آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و شاخص های مدون فناوری خواهد بود. طبق ضوابط اعلام شده، افرادی که در گذشته به عنوان پژوهشگر یا فناوری برگزیده، شناخته شده اند، نمی توانند در این دوره از جشنواره معرفی شوند. محققان و اعضای هیات علمی می توانند از طریق سایت دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی به نشانی www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/Research.aspx متن کامل آیین نامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده را به همراه جداول امتیازات و پرسش نامه های مربوطه مشاهده کنند. جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده، همه ساله به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش (آذر) برگزار می شود.