توسعه دهندگان اپلیکیشن موفق به طراحی یک برنامه جدید شدند که موقعیت و حرکت اجرام آسمانی را در لحظه به شما نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، این برنامه کهCosmic Watchنام دارد، گذشته سیستم‌های خورشیدی را در هر برهه ای از زمان به کاربران نشان داده و حتی می‌تواند تصوری از وقایع آینده مانند یک خورشید گرفتگی را برای آنها ترسیم کند.

این برنامه نمایش زنده‌ای از جهان هستی و چگونگی گذر زمان در منظومه شمسی را به کاربران نشان می‌دهد.

محققان داده‌های حرکت و اطلاعات سیارات، گرانش، اندازه سیارات و مسیرهای مداری آنها را از ناسا و سایر سازمان‌ها گرفته و در این نرم افزار گنجانده‌اند.

نرم افزارCosmic Watchاولین ساعت(گاه‌شمار) نجومی در عصر دیجیتال است.

Cosmic Watchدر سه حالت عمل می‌کند: " حالت ساعت جهانی " برای زمان گیری بر اساس ساعت اتمی، " حالت نجوم " برای مشاهده صور فلکی و سیارات در آسمان و " حالت طالع بینی " که برای مشاهده نمودارهای اختری است.

حالت نجوم نشان دهنده سیارات نزدیک و چگونگی حرکت اجرام آسمانی در سراسر آسمان است.حالت طالع بینی سیارات را با نمادهای باستانی خود در نشانههای زودیاک نشان داده و به کاربر اجازه ثبت تاریخ تولد و مشاهده نمودار اختری آن را می‌دهد. این نمودار به کاربر کمک می‌کند تا حالت و تاثیر سیارات و صور فلکی را در تولد خود مشاهده کند.

این نرم افزار در حال حاضر در فروشگاهGoogle PlayوApp Storeاپل موجود بوده و قیمت آن در حدود ۳٫۹۹ است.

محققان این پژوهش در حال برنامه ریزی برای گنجاندن این برنامه درApple Watchهستند.

آنها همچنین در حال تلاش برای توسعه جنبه‌های آموزشی این نرم افزار و راه اندازی یک کمپین در سایت منبع یابیKickstarterبرای کمک به جمع آوری پول برای این برنامه هستند.

این برنامه یک ابزار آموزشی بالقوه برای معلمان، والدین و کسانی است که علاقه زیادی به نجوم دارند.