محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر محمدجواد آروین را به سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حکم انتصاب دکتر محمدجواد آروین آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی انشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته را برپایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید. فرهادی در نامه جداگانه ای با ضمن قدردانی از زحمات دکتر محمد میرزایی با استعفای وی موافقت کرده بود. بر اساس این گزارش دکتر محمدجواد آروین پیش از این به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته مشغول به فعالیت بود.