وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات تکلیف بر زمین مانده برنامه چهارم توسعه بود، افزود: کسانی که بیشترین حمله را به وزارت ارتباطات داشتند، در زمان مدیریت خود کوچکترین قدمی برای ایجاد این شبکه برنداشتند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود واعظی در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات که امروز به بهره برداری رسید، تکلیف جدید این وزارتخانه نبوده، اظهارداشت: شبکه ملی اطلاعات تکلیف برنامه چهارم توسعه بود که تاکنون بر زمین مانده بوده است.

وزیر ارتباطات افزود: کسانی که در دولت یازدهم بیشترین حمله را درباره ایجاد شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داشتند، اتفاقا کسانی بودند که در دولت قبل مدیر بودند و در زمان مدیریت خود کوچکترین قدمی برای ایجاد این شبکه برنداشتند.

وی ادامه داد: اما دولت تدبیر و امید در ابتدای کار، این پروژه را در اولویت خود قرار داد. همچنان که رد اغاز مسیولیت پس از بررسی متوجهرشدم که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خواسته مقام معظم رهبری است و آن را در دستور کار جدی قرار دادم.