محققان موفق به ساخت حسگری شده اند که سالمندان در معرض زمین خوردن را سه هفته قبل از حادثه شناسایی می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از ساینس دیلی، اعصاب اندام حرکتی و درک پیام های عصبی با افزایش سن کاهش می یابد. این امر باعث می شود پاها هنگام راه رفتن موانع را احساس نکنند و بر اثر نبود تعادل، شخص زمین بخورد. زمین خوردن مهمترین دلیل شکستگی لگن در سالمندان مبتلا به پوکی استخوان است‎؛ همچنین باعث ضربه به سر و کاهش هوشیاری می شود. محققان دانشگاه میسوری برای شناسایی سالمندانی که در معرض زمین خوردن قرار دارند، حسگری طراحی کرده اند که با اندازه گیری و کنترل دایمی سرعت راه رفتن و طول گام ها، احتمال زمین خوردن را سه هفته قبل از حادثه پیش بینی می کند. این حسگر در محل زندگی سالمند قرار دارد و اطلاعات جمع آوری شده در مورد نحوه راه رفتن و طول گام ها را برای یک مرکز پزشکی در کلمبیا ارسال می کند. با هشدار دستگاه، امکان اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از زمین خوردن فراهم می شود. نمونه اولیه این حسگر غیرپوشیدنی با استقبال سالمندان روبرو شده است و امید می رود با تکمیل آن، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از زمین خوردن و از کارافتادگی سالمندان داشته باشد. زمین خوردن یکی از مهمترین دلایل از کارافتادگی افراد پس از ۶۵ سالگی است و سالانه میلیون ها تن در سراسر جهان را درگیر می کند.