چاپگرهای سه بعدی کمک شایانی به علم پزشکی کرده اند و از آنها برای ساخت پروتزهای دقیق‌تر، تولید مهره‌های مصنوعی و حتی طراحی دوربین های کوچک جابجا شونده در بدن انسان استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از انگجت، اما گام بعدی در این زمینه ساخت احجام و اشیایی است که در شرایط دمایی مختلف تغییر حجم می دهند و البته می توانند بعد از تغییر حجم به شرایط قبلی خود برگردند.

این اختراع جدید زمینه را برای خلق سیستم های تازه انتقال دارو به بدن انسان فراهم می کند و به عنوان مثال در شرایط ابتلا به تب های تند و غیره به کمک افراد می آید.

گروه محقق این طرح هنوز موفق به عرضه قرص های حساس به دما نشده، اما نیمی از مسیر ابداع این قرص ها طی شده است. با ترکیب فرایند تهیه این نوع مواد به صورت سه بعدی که microstereolithography نام گرفته و استفاده از ترکیبی از پلیمرهای خاص می توان موادی ابداع کرد که در گرما و سرما اشکال مختلفی به خود بگیرند و حتی اشکال قبلی خو درا به خاطر بسپارند و بتوانند در صورت لزوم به آنها بازگردند. این ابتکار عمل زمینه را برای انتقال مواد دارویی از بخش های مختلف بدن انسان فراهم می آورد.

می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که اشیا و داروهای تهیه شده با استفاده از این چاپگرها در هر شرایط دمایی خاص به گونه ای ویژه تغییر شکل دهند و بعد از تغییر دما به حالت دیگری درآیند و در نهایت به حالت اولیه خود بازگردند.

از این طریق می توان ابعاد یک ماده را به یک سوم حالت عادی کاهش داد یا به گونه ای برنامه ریزی کرد که آن ماده به شی دیگری بچسبد و الصاق شود و بعد از مدتی با تغییر دما از آن جدا شده و مجددا تغییر شکل دهد.

موادی که بدین شکل تهیه می شوند باید با دقت و ظرافت بسیار زیادی از چاپگرهای سه بعدی خارج شوند و برخی ساختارهایی که به این شکل تهیه می شوند به اندازه موی انسان باریک هستند. این دستاورد به کمک علم هوافضا و برخی رشته های دیگر فنی – مهندسی نیز خواهد آمد.