تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، این هفته با فروش سهام این شرکت توانست بیش از ۳۶ میلیون دلار به جیب بزند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از فورچون، این فروش با پنجمین سالگرد ریاست تیم کوک بر شرکت اپل بعد از درگذشت استیو جابز همزمان شده است. بر اساس قوانین داخلی این شرکت اپل  دیگر برای فروش ۱٫۲۶ میلیون سهمی که قبلا به عنوان رییس اپل در اختیار گرفته بود محدودیتی ندارد و پس از گذشت پنج سال حق فروش آنها را دارد.

اپل برای جلوگیری از تحمیل مالیات های سنگین بیش از ۶۵۶ هزار سهم خود را در اختیار دارد و آنها را به غیر واگذار نکرده است.

تعداد سهام به فروش رفته توسط تیم کوک در بازار آزاد در هفته ای که گذشت بالغ بر ۳۳۴ هزار سهم بوده و البته این کار برای وی درآمد خوبی به ارمغان آورده است.

وی شخصا هنوز هم ۱٫۳۱ میلیون سهم اپل را در اختیار دارد که ارزش آن در روز جمعه بالغ بر ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. وی در سال های آینده با فروش تعداد بیشتری از سهام اپل می تواند ۳٫۵ میلیون دلار دیگر هم به جیب بزند. البته این به شرطی است که شرکت اپل در سال های آینده عملکرد مناسبی داشته باشد و بتواند از محل فروش آیفون و رایانه های مک باز هم پول به جیب بزند.