مراسم اختتامیه چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی ایران با انتخاب تیم های برتر در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی ایران از تاریخ ۳ تا ۶ شهریور ۱۳۹۵ با رقابت بین ۳۵ تیم دانشجویی از بین دانشجویان نخبه ریاضی از دانشگاه‌های سراسر کشور با میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران و همکاری انجمن ریاضی کشور در دانشکده ریاضی برگزار شد. این مسابقه در مواد «آنالیز ریاضی و توابع مختلط»، «جبر و جبر خطی» و «ریاضیات عمومی، ریاضیات گسسته و ترکیبیات، نظریه اعداد، احتمال» برپا شد. با انجام روند اعطای جوایز چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی ایران در رتبه بندی تیمی دانشگاه های شریف، تهران و صنعتی اصفهان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.